ASIYENI AZIBAMBO NDI AZIMAYI OKHAOKHA AKWATIRANE-Pope

 ASIYENI AZIBAMBO NDI AZIMAYI OKHAOKHA AKWATIRANE-Pope

*🔱✝️ASIYENI AZIBAMBO NDI AZIMAYI OKHAOKHA AKWATIRANE-Pope*

“`A catholic PFrancisope  has backed gay marriages.

Yesterday he said “homosexual people have a right to be in a family” and that the Catholic Church should back a civil union law that recognises same sex marriage.

Pali mphekesera zakuti mwina mpingo wa katolika ukhoza kuyamba kudalitsa maukwati ama gay ndia lesbians.“`

*BBC NEWS UPDATE*

Digiqole ad

Comment Here

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *